Kötelező energia audit nagyvállalatoknak: 2016. december 31-ig él a türelmi idő

Egy éves türelmi időt kapnak azok a nagyvállalatok, akik számára az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv és a magyar jogrendbe átültetett 2015. évi LVII. Tv. alapján 2015.dec.5-től kötelező négyévente energetikai auditálást végeztetni. Az energia auditok végső határideje 2016.dec.31-re tolódik ki, persze ennek ellenére sem lehet a babérokon ülni, és az utolsó pillanatban kapkodni, hisz az energetikai audit lefolytatása több hónapot vehet igénybe.

A határidő kitolása mindenesetre azt jelenti, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. december 31-ig nem szab ki bírságot a kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt.

A Tv. a következőt fogalmazta meg: az energia audit rendszeres elvégeztetését kötelezővé teszi a „nagyvállalatok” számára, „mivel itt jelentős energia megtakarítás érhető el”. Ennek során figyelembe kell venni a vonatkozó szabványokat – pl. MSZ EN ISO 50001 (EIR – energia irányítási rendszer) vagy az MSZ EN 16247-1 (energia auditok) –.

Tehát kire vonatkozik pontosan az új irányelv?
• 250 főnél nagyobb, vagy
• 50 millió EUR-nál nagyobb éves árbevételt elérő vállalatokra.

Kivéve: azok a vállalatok, akik rendelkeznek ISO 50001 szabvány szerinti Energiairányítási rendszerrel.

Az Tv. szerint a nagyvállalkozásoknak alapvetően két lehetőségük van:
1) energia audit lefolytatása amelyeket „képesített és/vagy akkreditált szakemberek végeznek független és hatékony módon, vagy amelyeket a nemzeti jogszabályoknak megfelelően független hatóságok hajtanak végre és felügyelnek”.
2) ISO 50001:2011 szabvány szerinti energia irányítási rendszer bevezetése, működtetése és fejlesztése, valamint akkreditált tanúsítóval történt tanúsíttatása, amely ugyanolyan eljárásrend szerint történik, mint már más menedzsment rendszereknél – például a minőségirányítási, a környezetirányítási, stb. – ezt tapasztalhattuk.

Keressen minket az ismert elérhetőségeken az ISO 50001 energia irányítási rendszer kiépítéséért! Az irányítási rendszer a kötelezettség teljesítésén túl olyan értékekkel bír, ami a későbbiekben felhasználható értéket jelent az Ön cége számára!