MINDEN NAGYVÁLLALATNAK TÖRVÉNYILEG KÖTELEZŐ AZ ENERGIA AUDIT

MINDEN NAGYVÁLLALATNAK TÖRVÉNYILEG KÖTELEZŐ AZ ENERGIA AUDIT

Kötelező energia audit nagyvállalatoknak: 2016. december 31-ig él a türelmi idő Egy éves türelmi időt kapnak azok a nagyvállalatok, akik számára az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv és a magyar jogrendbe átültetett 2015. évi LVII. Tv. alapján...